Meist

Privaatsuse ja küpsiste eeskirjad

Privaatsus- ja küpsiste poliitika

Kui kasutate Baltic Logistic Solutions OÜ (edaspidi BLS) veebisaiti www.blslogistic.ee (edaspidi Veebisait), kehtib kõigi teie poolt edastatavate isikuandmete või meie poolt kogutud ja töödeldavate isikuandmete kohta käesolev privaatsuspoliitika.

BLS austab teie privaatsust ja kaitseb teie poolt edastatud või meie poolt kogutud isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsuspoliitikale. Privaatsuspoliitika selgitab, miks me teie isikuandmeid kogume ja kuidas me neid kasutame.

Veebisait on mõeldud vähemalt 14-aastastele. Alla 14-aastased isikud ei saa Veebisaidi kaudu isikuandmeid edastada.

Pakkumise saamiseks

Teie isikuandmeid (nimi, perekonnanimi, e-posti aadress ja lisateave, kui see on esitatud) kasutatakse ja töödeldakse teile pakkumise tegemise eesmärgil. Teie isikuandmeid kasutatakse ja töödeldakse teie nõusoleku alusel, mida väljendatakse veebisaidi jaotises “Teenused” – “Meie pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust” oleval vormi täitmisega.

Kandidaatide isikuandmed

Kandidaadid võivad CV esitada meile otse e-posti teel, tööpakkumiste veebisaitide kaudu või kasutades taotlusvormi [kus tuleb esitada nimi, e-posti aadress, elukoha aadress, CV ja täiendav teave (kui on)] jaotises „Karjäär“ – „Tööpakkumised“ – „Kandideerin“. Kandidaatide isikuandmeid töödeldakse kandidaatide sõelumise ja valimise eesmärgil. Kandidaadi isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul, mida väljendatakse ülalnimetatud vormi täitmisega.

Kandidaatide sõelumisel ja valimisel töödeldakse ainult neid isikuandmeid, mis on seotud
kvalifikatsiooni, kutseoskuste ja asjakohaste omadustega. Me ei kogu ega töötle kandidaatide
delikaatseid isikuandmeid.

Kliendi iseteeninduskeskkond

Kasutame ja töötleme Teie isikuandmeid [e-posti aadress, nimi, perekonnanimi, telefoninumber, teie iseteeninduskeskkonna sisselogimise andmed ja teie esitatud muu teave (kui on esitatud)], et tagada teile iseteeninduskeskkonda sisselogimine ja selle administreerimine. Töötleme neid andmeid teie nõusolekul, mida väljendatakse meie kliendiks saamise ja meie poole pöördumisega eesmärgil luua sisselogimise võimalus Veebisaidil olevasse iseteeninduskeskkonda. Samal alusel töötleme ka teisi andmeid, mida edastate meile iseteeninduskeskkonda kasutades [tellitud ja/või müüdud kaupade liik, kogus, tarnimine ja/või saatmisaadress, kauba valimise ja/või tarnimise eest vastutava isiku nimi ja perekonnanimi, nende kontaktandmed ja teie esitatud muu teave (kui on)]. Töötleme neid andmeid selleks, et hallata tellimusi, mille esitate meile veebisaidil oleva iseteeninduskeskkonna kaudu.

Andmete säilitamise aeg

Töötleme ja salvestame teie isikuandmeid mitte kauem, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel.

Veebisaidil olevast iseteeninduskeskkonnast sisselogimisel ning iseteeninduskeskkonna kasutamise ja tellimuste tegemise käigus saadud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni teie konto on aktiivne ja te esitate meile iseteeninduskeskkonna kaudu aeg-ajalt tellimusi. Kõik vastuvõetud tellimusega seotud andmed [tellitud ja/või müüdud kaupade liik, kogus, kohaletoimetamise ja/või saatmise aadress, kauba pealevõtmise ja/või kättetoimetamise eest vastutava isiku nimi ja perekonnanimi, nende kontaktandmed, ja teie pakutav muu teave (kui see on olemas)] säilitatakse üheks aastaks alates tellimuse esitamise hetkest, välja arvatud juhul, kui kehtivates õigusaktides on ette nähtud pikem säilitamisaeg. Samal ajal salvestatakse teie e-posti aadress, nimi, perekonnanimi, telefoninumber, veebisaidil oleva kliendi iseteeninduskeskkonnas sisselogimine ja teie esitatud muu teave (kui seda on) üheks aastaks alates viimasest sisselogimise hetkest, välja arvatud juhul, kui kehtivates õigusaktides on ette nähtud pikem säilitamisaeg.

Kandidaatide isikuandmeid säilitatakse kuni konkreetsele ametikohale valitakse kandidaat. Pärast värbamisprotsessi lõppu kustutame CV, välja arvatud juhul, kui oleme kandidaadilt saanud nõusoleku töödelda tema isikuandmeid pikema aja jooksul, et pakkuda töökohta hiljem. Sellisel juhul säilitatakse kandidaadi isikuandmeid 2 aastat alates nõusoleku hetkest.

Privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil pakkumise saamiseks edastatud isiklikuandmeid säilitatakse 5 aastat alates viimase päringu esitamisest.

Andmete edastamine

Teie isikuandmeid võidakse edastada kolmandatele isikutele, kes töötlevad teie isikuandmeid, et aidata meil veebisaiti hallata ja teie isikuandmeid kaitsta. Sellised kolmandad isikud võivad olla andmebaasi tarkvara müüjad, andmebaasi haldamisteenuste pakkujad, pilveteenuste pakkujad jne. Andmeid võidakse edastada ka õiguskaitseorganitele, nt politseile või järelevalveasutustele, kuid seda ainult taotluse alusel ja ainult siis, kui see on kohaldatava seadusega nõutav, et kaitsta meie õigusi või tagada meie klientide, töötajate ja ressursside turvalisus.

Isikuandmete esitamata jätmise tagajärjed

Teil on õigus keelduda meile oma isikuandmete edastamisest. Teie isikuandmete esitamine on siiski privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkide saavutamiseks hädavajalik. Seega, kui te ei esita oma isikuandmeid, võib BLS ebaõnnestuda eespool nimetatud eesmärkide saavutamine, st teha teile pakkumine, luua võimalus veebisaidil olevasse iseteeninduskeskkonda sisse logida, hallata iseteeninduskeskkonda ja teie poolt keskkonna kaudu edastatud tellimusi ja/või kuvada ning valida teie kandidatuur konkreetsele ametikohale BLS-is.

Isikuandmete kaitse

Rakendame Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seaduses ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse
üldmääruses sätestatud turvalisus- ja töötlemisnõudeid.

BLS kasutab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et kaitsta isikuandmeid volitamata või ebaseadusliku töötlemise, juhusliku kaotsimineku, hävitamise või kahjustamise või muul viisil ebaseaduslike töötlemiste eest.

Teie õigused

Teil on isikuandmete suhtes järgnevad õigused:

 1. taotleda, et BLS võimaldaks juurdepääsu isikuandmetele ning parandaks või kustutaks need või piiraks andmete töötlemist;
 2. õigus esitada andmetöötluse suhtes vastuväiteid;
 3. õigus saada teie isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus (õigus andmete ülekandmisele);
 4. õigus nõusolekut igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusolekul põhinevat töötlemise seaduslikkust enne selle tagasivõtmist;
 5. õigus esitada kaebus riigi Andmekaitse Inspektsioonile.

Võite kasutada neid õigusi, pöördudes BLS-i poole e-posti teel [email protected] või või saates kirja: Sanitex OÜ, Graniidi tee 1, Rae küla, Rae vald, 75310 Harjumaa, Eesti.

Kehtivusaeg ja muudatused

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 25. maist 2018. Kui me muudame seda privaatsuspoliitikat, avaldame selle ajakohastatud versiooni meie veebisaidil. Privaatsuspoliitika muudatused ja täiendused jõustuvad, kui need avaldatakse meie veebisaidil.

Küpsiste poliitika

Siinne küpsiste poliitika kehtib lisaks meie privaatsuseeskirjadele, mis sisaldab, kuidas me kogume ja jagame siin leiduvaid andmeid. Seda küpsisepoliitikat kohaldatakse küpsiste kogumisele Baltic Logistic Solutions OÜ (BLS) (BLS) veebisaidil www.blslogistic.ee (Website)

Mis on küpsised?

Küpsised on tekstifailid, mis sisaldavad väikest teavet, mis saadetakse teie brauserisse ja salvestatakse veebisaidi külastamisel teie arvutisse, mobiiltelefoni või muusse seadmesse. Küpsised saadavad teavet veebisaidile iga kord, kui te tagasi pöördute.

Millist tüüpi küpsiseid me kasutame?

Tingimata vajalikud küpsised
Need on olulised küpsised, mis võimaldavad teil veebisaidil ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone, näiteks siseneda turvaaladele. Ilma nendeta ei oleks registreerimine või sisselogimine võimalik. Need küpsised ei kogu teie kohta mingisugust teavet, mida võiks kasutada turustamiseks või selleks, et meelde jätta, kus te internetis käinud olete.

Funktsiooniküpsised
Funktsiooniküpsised registreerivad teie tehtud valikuid ja võimaldavad teie veebisaite kohandada. BLS kasutab funktsiooniküpsiseid, et meeles pidada teie tehtud valikuid, näiteks keele eelistust, regiooni või muid veebiseadistusi ning pakkuda teie valitud isikupärastatud või täiustatud funktsioone, nii et järgmine kord, kui külastate lehte, ei pea kogu seda teavet uuesti sisestama. Näiteks võib BLS lugeda ka brauseri seadeid nii, et meie veebisait kuvatakse teie ekraanil korralikult. Kui kustutate funktsiooniküpsised, ei hoita teie eelistusi hilisemate külastuste jaoks.

Toimivusküpsised
BLS kasutab neid küpsiseid, et koguda teavet selle kohta, kuidas külastajad meie veebilehte kasutavad. Need annavad meile ülevaate sellest, kui tihti meie veebilehte külastatakse, millistel meie vahelehtedel veedavad külastajad kõige enam aega, millised lehed omavahel enim lingitavad. Selle teabe põhjal saame pakkuda kvaliteetset kasutajakogemust, sest see võimaldab meil kohandada pakutavaid teenuseid ning kiiresti kindlaks teha ja parandada igasugused probleemid.

Küpsised, mida kasutame

Veebisaidi külastajate loendamis- ja statistika küpsised (_gat_UA-720518-9; _gid; _ga)
Neid küpsiseid kasutatakse lehe liikluse statistilise teabe kogumiseks. Saadud andmeid kasutatakse veebilehe täiustamiseks ja veebilehega seotud aruannete koostamiseks. Statistikat kogutakse Google Analyticsi tööriista abil. Tulemused on anonüümsed ja neid kasutatakse ainult statistikas.
Lisateave Google Analyticsi kohta.
Kui te ei soovi meile statistilist teavet esitada, vajutage here.

Veebilehel tingimata vajalikud küpsised (PHPSESSID, _icl_current_language, cookieconsent_status)
PHPSESSID tagab seansi terviklikkuse ja kustutatakse pärast brauseri sulgemist._icl_current_language salvestab teie keele eelistuse, cookieconsent_status mäletab teie valikut küpsiste kasutamise kohta käesoleval veebilehel. Küpsised kustutatakse vastavalt päevale ja aastale.

Millist teavet küpsised koguvad?

Soovime rõhutada, et isikuandmeid, mis võimaldavad teie tuvastamist, ei koguta ning kogu kogutud teavet kasutatakse ainult veebilehel liikluse analüüsimiseks. Küpsiste abil kogume järgmist teavet:

 1. veebilehte külastanud kasutajate koguarv;
 2. kasutaja poolt lehel kulutatud aeg;
 3. samaaegne kasutajate arv leheküljel;
 4. uute / vanade külastajate suhe;
 5. külastajate sugu ja vanus;
 6. külastajate hobid;
 7. millist brauserit kasutati lehele jõudmiseks, selle versiooni ja keele valikut;
 8. asukoht, kust lehte külastati;
 9. Interneti-teenusepakkuja nimi;
 10. seade, millel lehte vaadati (lauaarvuti, tahvelarvuti või mobiiltelefon);
 11. Kuidas veebilehel jõuti (otse, sisestades veebiaadress brauseri kaudu otsingumootorisse (Google, Bing jne) sotsiaalsete võrgustike kaudu (Facebook, VK, jne) kaudu teisi linke).

Kuidas küpsiseid kontrollida?

Saate hallata ja / või kustutada küpsiseid vastavalt oma eelistustele, vajutades privaatsuspoliitika / küpsiste poliitika lehel olevat küpsiste kustutamist või brauseri seadete muutmist. Pidage meeles, et veebisaidi teatavad funktsioonid ja pakutavad teenused ei pruugi pärast küpsiste keelamist endisel viisil toimida. Kuidas keelata küpsised brauseri eelistuste kaudu ja kuidas juba arvutis salvestunud küpsiseid eemaldada pöörduge lisateabe saamiseks lehel www.aboutcookies.org. Mobiiltelefonist küpsiste eemaldamiseks palun tutvuge oma telefoni kasutusjuhendiga.

Kehtivusaeg ja muudatused

See küpsiste poliitika kehtib alates 25. mai 2018. Kui me muudame seda küpsistepoliitikat avaldame ajakohastatud versiooni meie veebisaidil. Küpsistepoliitika muudatused ja täiendused jõustuvad, kui need avaldatakse meie veebisaidil.