Ettevõttest

„Baltic Logistic Solutions“ on üks suuremaid ja usaldusväärsemaid logistikaettevõtteid Balti riikides

Baltic Logistic Solutions´I juhtpõhimõte: Olla eelistatumaks 3PL ja 4PL laologistika- ja transporditeenuste pakkujaks kõikidele temperatuurireźiimidele ning aktsiisikaupadele Eestis, omades regiooni efektiivseimat Pan Baltic võimekust.

Loe lähemalt

SuurusKvaliteeti tagav võimsus

Üle 89 000 m2 laopinnaga oleme üks suurimatest logistikaettevõtetest Balti riikides. Ettevõttes töötab 1150 töötajat.

Leedu

Ladude üldpind

42.704 m2
-18°C6.378 m2
0/+6°C4.137 m2
+20°C32.189 m2

Leedu

Vertikaalne laopind

51.500
-18°C9.000
0/+6°C2.500
+20°C40.000

Leedu

Veokite arv

129
Raskeveokid17
Keskmised veokid79
Kergeveokid33

Läti

Ladude üldpind

33.756 m2
-18°C3.457 m2
0/+63.770 m2
+20°C26.529 m2

Läti

Vertikaalne laopind

46.300
-18°C5.500
0/+64.800
+20°C36.000

Läti

Veokite arv

83
Raskeveokid5
Keskmised veokid48
Kergeveokid30

Eesti

Ladude üldpind

12.837 m2
-18°C2.218 m2
0/+6°C1.130 m2
+20°C9.489 m2

Eesti

Vertikaalne laopind

22.700
-18°C5.100
0/+6°C1.600
+20°C16.000

Eesti

Veokite arv

15
Raskeveokid1
Keskmised veokid4
Kergveokid10

KompetentsidKohandume vajadustega

Katkematu ladustamine 24 tundi ööpäevas ja 100%-line kohandumine kliendi vajadustega. Kogenud ja professionaalsed töötajad tagavad kvaliteetsed ja efektiivsed logistikalahendused.

Leedu

Väljuvad tellimused, kuu keskmine

143.454
-1849.790
0/+636.634
+2057.030

Leedu

Kohaletoimetamised, kuu keskmine

77.952
-1816.889
0/+628.143
+2032.920

Leedu

Klientide arv

18.551
-184.638
0/+65.539
+208.374

Läti

Väljuvad tellimused, kuu keskmine

71.963
-1811.641
0/+62.910
+2057.412

Läti

Kohaletoimetamised, kuu keskmine

50.550
-189.479
0/+615.490
+2025.581

Läti

Klientide arv

14.242
-183.517
0/+64.077
+206.648

Eesti

Väljuvad tellimused, kuu keskmine

7.797
-18258
0/+6205
+207.592

Eesti

Kohaletoimetamised, kuu keskmine

3.662
-18306
0/+6255
+203.101

Eesti

Klientide arv

1.235
-1892
0/+651
+201.092

EfektiivsusPlaneerime ja investeerime tulevikku

Et klientide pidevalt kasvavate vajadustega sammu pidada, kasutame nüüdisaegset protsessijuhtimise tehnoloogiat, laotehnikat ning uut autoparki. Protsesse efektiivsemaks muutes säästame kulusid ja klientide raha.

KvaliteetIgapäevane kontroll ja täiustamine

Baltic Logistic Solutions on sertifitseeritud TAPA – 1 taseme vedaja. The Transported Asset Protection Association (TAPA) on unikaalne foorum, mis ühendab ülemaailmseid tootjaid, logistikateenuste pakkujad, kaubaveoettevõtjaid, õiguskaitseorganeid ja teisi huvirühmi. Selle foorumi ühine eesmärk on vähendada rahvusvaheliste tarneahelate kadusid.

 • BLS vastab TAPA-1 taseme sertifikaadi kõrgeimatele nõuetele;
 • Logistikaahelas tegutseva ettevõtte personal on spetsiaalselt koolitatud, et töötada kõrgel riskitasemel;
 • Autod on varustatud spetsiaalse turvavarustusega ning neid jälgitakse 24/7

Kvaliteedi ja keskkonnakaitse poliitika

UAB „Baltic Logistic Solutions“ on rakendatud sertifitseeritud, pidevalt jälgitav ja perioodilisel üle vaadatav kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem – logistikateenused: ladustamine, transportimine, märgistamine, pakendamine. See süsteem vastab rahvusvaheliste standardite LST EN ISO 9001:2015 ja LST EN ISO 14000:2015 nõuetele. Toodete turvalisus tagatakse tuginedes riskitegurite analüüsile ja kriitiliste kontrollpunktide (HACCP) süsteemile.

 

Püüdes tagada kvaliteetsed ja keskkonnasõbralikud 3PL logistikateenused oma klientidele:

 • ettevõtte kaasaegsed logistikakeskused paiknevad Balti riikide (Leedu, Läti ja Eesti) strateegiliselt kõige mugavamates kohtades;
 • autoparki ja laotehnikat uuendatakse pidevalt;
 • töötatakse kaasaegse protsessijuhtimise tarkvaraga;
 • töötavad kogenud ja professionaalsed töötajad.

 

 

Meie väärtused:

 • Kliendi logistikateenuste vajaduste igakülgne rahuldamine, pidades kinni kõrgeimatest kvaliteedistandarditest.
 • Pikaajalised ja stabiilsed suhted klientidega, mis põhinevad vastastikuse kasu põhimõttel (win/win);
 • Töötajate professionaalsus, vastutustunne, ärieetika põhimõtetest kinnipidamine – nurgakivid, millele toetub „Baltic Logistic Solutions OÜ“ soliidse ettevõtte maine;
 • Oleme sotsiaalselt orienteeritud ettevõte, tagades töötajatele Eesti Vabariigi seadustes ja normatiivaktides sätestatud turvalised töötingimused ja sotsiaalse garantiid;
 • Kõrgeimate keskkonnakaitsestandardite järgimine kogu logistikaahelas.

Meie tegevuse põhimõtted:

 • Komplekssete logistikateenuste pakkumine klientidele, seades eesmärgiks logistikaahela maksimaalse efektiivsuse;
 • 3PL logistikateenuste paketti moodustavate protsesside efektiivsuse tagamine, arendamine ja turuvajaduste analüüs, et saaksid täidetud klientide erinevad ja alaliselt muutuvad ootused;
 • Protsesside alaline täiustamine, investeerides logistika infrastruktuuri, kaasaaegsetesse seadmetesse ja transporti, uusimatesse IT tehnoloogiatesse;
 • Töötajate koolitamine, nende vajaduste ning tööks soodsa keskkonna tagamine:
 • Ennetavate keskkonnakaitsemeetmete täitmine ja arendamine, seaduste ja muude vastuvõetud nõuete juurutamine;
 • Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi täiustamine lähtudes ettevõtte ja keskkonna muutustest.