TOIDUOHUTUSE JUHTPÕHIMÕTTED

Baltic Logistic Solutions juhtpõhimõte on:
Olla eelistatumaks 3PL ja 4PL laologistika- ja transporditeenuste pakkujaks kõikidele temperatuurirežiimidele ning aktsiisikaupadele Eestis, omades regiooni efektiivseimat Pan Baltic võimekust.
Ettevõtte eesmärgiks on pakkuda kvaliteetset teenust toiduainete ladustamisel ja transpordil, järgides kehtivat seadusandlust ning säilitades transporditavate toiduainete ohutuse ja kvaliteedi.
Selleks:
1. Tagame klientide nõuetele vastavat logistikateenust koos toodete ohutuse säilitamisega;
2. Püüdleme klientide rahulolu kasvu poole läbi teenuste arengu ja juhtimissüsteemi pideva parendamise;
3. Tegeleme potentsiaalsete ohtude ennetamisega, mis võivad ohustada tooteid vaheladustamisel ja transpordil. Tagame seda eeltingimusprogrammide ja pideva teenuse kontrolli kaudu;
4. Tagame ettevõtte töötajatele toiduohutuse valdkonnas vajalikud teadmised ja sobivad töövahendid.

Juhtkond tagab töötajate teadlikkuse ettevõtte juhtpõhimõtetest (käsiraamatus, sisekoolitustel, väljatrükina olmeruumides) ning selle täitmise ja täiustamise.
Toiduohutuse juhtpõhimõtted vaadatakse juhtkonna poolt üle vähemalt kord aastas (vajadusel ajakohastatakse) ning selle põhjal püstitatakse toiduohutuse alased eesmärgid järgnevaks perioodiks.