Sündmused UAB Baltic Logistic Solutions transpordivahendite pargis testitakse gaasi jõul töötavat veokit
2019.05.17

Euroopa Liidu (EL) soov piirata CO emissiooni avaldab üha suuremat mõju ka logistikasektorile. Seda illustreerib suurepäraselt “Scania“ inseneride loodud surugaasil töötav veok, mis erinevate arvestuste järgi on tunduvalt keskkonnasõbralikum kui praegu kasutatavad diislikütusega sõitvad veokid.

 
UAB Baltic Logistic Solutions otsustas katsetada gaasil töötavat veoautot ja hinnata selle eeliseid ning võimalikke puudujääke. Balti riikide transpordijuhi K. Tautkevičius väitel ajendas gaasiveokit testima asjaolu, et CO emissiooni nõuete karmistamise tõttu Euroopa Liidus kallinevad märgatavalt diislikütusel sõitvad veokid ja nende ekspluatatsioon, seepärast soovitakse hinnata alternatiivtehnoloogiate kulutusi. Elektrimootoriga veokid on praegu veel teoreetiline, mitte  praktiline alternatiiv, kuid koostöös Scaniaga saab juba täna katsetada gaasil töötavaid veokeid. Gaasi jõul töötavad veokid on praegu veel küllaltki kallid, sagedasema ja kallima teenindusvajadusega, aga samas keskkonnasõbralikumad. Pealegi on gaas diislikütusest odavam. Teoreetiliselt võiks gaasiveok olla juba praegu 5–10% odavam kui diislikütusel töötav veok, kuid vastav taristu ei ole veel välja arendatud ja veel teadmata ekspluatatsioonikulud vähendavad entusiasmi investeerida gaasil töötavatesse transpordivahenditesse.

 

Ettevõtte esindaja sõnul testitakse veokit kuus nädalat. Transpordivahendit katsetatakse selle aja vältel suurima koormuse tingimustes – kaks autojuhti sõidavad sellega ööpäevaringselt kuus päeva nädalas. Kuue nädalaga kavatsetakse sõita marsruutidel Kaunas–Riia–Kaunas ning Kaunas–Panevežys–Kaunas rohkem kui 18 000 km. Pärast seda loodetakse anda hinnang gaasimootoriga veoki eelistele ja puudujääkidele. Kui on kogutud piisavalt teavet, saab hinnata, millistel tingimustel võiks autoparki uuendada, asendades diiselveokid uute, gaasil töötavate veokitega.

 

Lisaks sellele uuendusele vahetab UAB Baltic Logistic Solutions Balti riikides välja 56 jaotusveokit. K. Tautkevičiaus sõnul on vahetus vajalik selleks, et sõidukite kasutamine oleks tõhusam ning välditaks planeerimata seisakuid remondi tõttu. Vananeva veoautopargiga on üha raskem tagada klientide kasvavaid vajadusi kvaliteetsete teenuste järele. Uuemad külmutusseadmed on võimsamad ja aitavad paremini hoida vajalikku temperatuuri kaubaveo ajal ekstreemsetes tingimustes.

1

2